Zaļā enerģija

Energy

Šodien mūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana ir svarīgāka kā jebkad agrāk. Ilgtspējīgu attīstību iespējams veicināt, izprotot bioloģiskās daudzveidības un dabai draudzīga patēriņa nozīmi. Veicinot videi draudzīgu domāšanas veidu, mēs garantējam tīrāku dabu sev un nākamajām paaudzēm.

Pieaug patērētāju informētība par vidi, un arvien vairāk tiek dota priekšroka videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Tā ir nepārprotami pieaugoša tendence visos pasaules reģionos. Videi draudzīgi produkti ir guvuši spēcīgas konkurences priekšrocības, mainot patērētāju izvēli.

Patērētāju vēlmēm jāpievienojas arī ražošanas uzņēmumiem, tāpēc mēs Respo esam izvirzījuši mērķi padarīt mūsu darbību videi draudzīgāku. Šim nolūkam mēs esam pieņēmuši lēmumu izmantot zaļo enerģiju visā ražošanas procesā.

Zaļā enerģija tiek ražota no 100% atjaunojamiem enerģijas avotiem, galvenokārt saules, vēja un hidroenerģijas. Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem enerģijas avotiem samazina gaisā emitētā oglekļa dioksīda daudzumu, nodrošina labāku dzīves vidi un stiprina ekonomiku, radot jaunas darbavietas. Jo vairāk zaļās enerģijas lietotāju, jo lielāks ir atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā elektroenerģijas ražošanā un jo ilgtspējīgāka tā ir visiem cilvēkiem un dabai.

Pakāpeniska atteikšanās no neatjaunojamiem resursiem ir ārkārtīgi svarīga katras valsts ilgtspējīgai attīstībai, un mēs varam to veicināt ar katru apzinātu izvēli.

Izvēloties Respo piekabi, varat būt pārliecināti, ka atbalstāt ilgtspējīgu patēriņu un palīdzat veicināt videi draudzīgu domāšanu.

Download the Green Energy certificate issued to Respo Haagised AS.

Green Energy